Begrijpen hoe radio werkt

Begrijpen hoe radio werkt

Radio is de techniek van het communiceren en het seinen met radiogolven. Radiogolven, ook bekend als radiogolven of radiofrequenties, hebben een zeer hoge frequentie tussen dertig Hertz (HZ) en 500 Hertz (Hz). Dit type signaal heeft een zeer sterke signaalcapaciteit, waardoor het over lange afstanden kan worden verzonden. Radio gebruikt in communicatie kan in de vorm van CD-spelers, draagbare radios, satelliettelefoons, mobiele telefoons enz.

radio

De uitvinding van de radio en het wijdverbreide gebruik ervan hebben aanzienlijk bijgedragen tot de vooruitgang en ontwikkeling van de wereld als geheel. Dit komt doordat de radio de eerste communicatiebron is na de uitvinding van de telefoon. De radio is ook nuttig in verschillende industrie├źn, zoals televisie, radio en radiocommunicatie. Al deze producten en diensten worden mogelijk gemaakt doordat de radio verschillende soorten elektromagnetische golven kan uitzenden en ontvangen, die verschillende frequenties en sterktes hebben.

De aldus uitgezonden radiogolven hebben hun eigen sterkte en frequentie, die afhangen van hun frequentie. Zo worden laagfrequente radiogolven, die het oudst zijn en het gemakkelijkst te hanteren, geproduceerd door de simplexradio, terwijl hogere frequenties worden geproduceerd door de satellietradio en de vaste radio. Elk radiostation dat zijn radiogolven uitzendt, heeft zijn eigen radiogolf die verschilt van andere radiogolven. Het is dus noodzakelijk een vergunning te verkrijgen voor de exploitatie van elk type radio, aangezien deze dienst in principe wordt geregeld door de Federal Communication Commission (FCC), die de regels en richtsnoeren voor het gebruik van radiogolven vaststelt. Een radio-eigenaar die zijn radiostation wil exploiteren, moet een FCC-licentie verkrijgen om de veiligheid en effici├źntie te waarborgen.

Sources for this article: