Etymologie van het woord receptie

Etymologie van het woord receptie

receptie

Receptie is simpelweg de woordvorm van samenkomen. In sommige gevallen betekent receptie dat alle genodigden naar een evenement komen. Soms verwijst het alleen naar de eerste boodschap die iemand achterlaat als hij een organisatie binnenkomt. Hoe dan ook, de receptie is het eerste punt waarop de gasten elkaar oog in oog met de organisatoren ontmoeten. Bij een formele receptie worden alle gasten dus in eerste instantie welkom geheten of "ontvangen"."

Een koude ontvangst is echter precies het tegenovergestelde van een warme ontvangst. Van een koude ontvangst is sprake wanneer mensen op een evenement aankomen, maar geen enkele warmte voelen. Dit kan verschillende oorzaken hebben: het evenement is niet ver van de luchthaven en de mensen moeten op een andere dag naar het evenement, of de mensen zijn in het donker op het evenement aangekomen, wanneer de zon niet op hun gezicht schijnt en de warmte die er zou moeten zijn, er dus niet is. Een andere reden kan zijn dat de mensen te laat kwamen, en het bijna te laat was om het evenement nog behoorlijk te cateren, zodat de receptie te laat is gepland, en dus niet meer mogelijk is. Maar wanneer de ontvangst letterlijk koud is, dan kan deze als koud worden beschouwd.

De etymologie van het woord receptie kan ook zijn afgeleid van recepto, van praesens (betaling, dienst) en insert (geven, nemen). Dit kan betekenen, iets weggeven, in dit geval, dienst of voedsel, of iets ontvangen, in dit geval, voedsel. De etymologie van de term receptie betekent dus iets mee naar huis nemen. Dit kan ook betekenen een maaltijd die samen wordt genuttigd.

Sources for this article: