rabradio.nl

rabradio.nl

Digitale radio is de elektronische ontvangst en transmissie van digitaal geluid, meestal in de vorm van cijfers, d.w.z. "gedigitaliseerd geluid", verwerkt tot een golfvorm van specifieke getallen, vandaar het woord "gedigitaliseerd". Terwijl analoge radiosystemen geluiden verwerken tot herkenbare golfvormgeluiden, gebruikt digitale radio een andere benadering, waarbij geluiden digitaal worden verwerkt. Dankzij deze transmissiemethode kunnen radiostations geluid digitaal uitzenden en ontvangen in plaats van analoog. Digitale signalen hebben een superieure geluidskwaliteit en transmissiesnelheid ten opzichte van analoge signalen.

radio|radio

Basisprincipes digitale radio-ontvanger

Digitale radio is de ontvangst en transmissie van digitaal geluid langs elektronische weg, meestal in de vorm van cijfers, d.w.z. "gedigitaliseerd geluid," verwerkt tot golfvorm van specifieke getallen, vandaar het woord "gedigitaliseerd". Terwijl analoge radiosystemen geluiden verwerken tot herkenbare golfvormgeluiden, gebruikt digitale radio een andere benadering, waarbij geluiden digitaal worden verwerkt. Dankzij deze transmissiemethode kunnen radiostations geluid digitaal uitzenden en ontvangen in plaats van analoog. Digitale signalen hebben een superieure geluidskwaliteit en transmissiesnelheid ten opzichte van analoge signalen.

}

Radiogolven bestaan van nature in verschillende frequenties en niveaus. Het menselijk oor kan deze lage frequenties niet waarnemen. Om de kans op ontvangst te vergroten, moet een geschikte ontvangstantenne worden geïnstalleerd op de plaats waar de luisteraar zich bevindt. Deze antenne wordt gebruikt om de radiogolven door te zenden naar een luisterapparaat aan de andere kant. Met de meeste moderne apparatuur kan één antenne worden gebruikt voor zowel ontvangst als verzending (verzending kan gebeuren met één antenne en ontvanger, maar meestal zijn twee antennes nodig).

Een belangrijk onderdeel van de signaalsterkte van digitale radiosignalen is de modulatie die wordt gebruikt om de draaggolffrequentie te veranderen en de amplitude van het radiosignaal te wijzigen. Deze modulatie wordt meestal gebruikt om het radiostation hoorbaar te maken. Er zijn verschillende manieren om een digitaal signaal voor ontvangst te wijzigen, de meest gebruikelijke zijn: Het verhogen van de sterkte van de draaggolffrequentie door een eenvoudige wiskundige berekening met behulp van wiskundige algebra; Het gebruik van een digitale audio-omzetter (DAC) die het inkomende signaal wijzigt en opslaat als een patroon van binaire codes; Het gebruik van een antenne die de draaggolffrequentie afstemt; en Recorders die digitale signalen omzetten in analoge signalen en deze opslaan in opnameschijven of cassettes om ze later af te spelen. Met deze methoden kunnen radiostations hun digitale signalen naar een breed publiek zenden zonder de nadelen die aan analoge signalen kleven.

Sources for this article:

Get in touch